دسته: معرفی و تاریخچه شورا
بازدید: 2364

اسامی شهرداران از بدو تاسیس شهرداری

رد

نام و نام خانوادگی

ت تولد

مدرک تحصیلی

محل خدمت قبلی

تاریخ صدور حکم

مدت خدمت

سمت

انتصاب

خاتمه

1

سیدحسین‌هوشمند

-

-

-

1333 انجمن شهر

   

شهردار

2

آقای پروین

-

-

-

1335انجمن شهر

   

شهردار

3

محمدحسین‌مشکی

-

-

-

1337انجمن شهر

   

شهردار

4

آقای سالار سمیعی

-

-

-

1340انجمن شهر

   

شهردار

5

آقای مصطفوی

-

-

-

1342انجمن شهر

   

شهردار

6

حسین سلطانی

-

-

-

1346انجمن شهر

   

شهردار

7

جلیل مقیمی

-

دیپلم

اداره‌کشاورزی‌

بشرویه

1/9/1355انجمن‌شهر

   

شهردار

8

سیدعلی‌اکبر

خاکساری

-

سواد قدیم

کارمندشهرداری

   

14/1/58

سرپرست

9

ناصر حیدربیکی

-

دیپلم

-

-

15/1/58

19/2/59

سررست

10

محمدحسین صفری نادری

-

دیپلم

-

-

20/2/59

5/6/59

شهردار

11

علی کیانی

-

دیپلم

-

-

6/6/59

11/7/59

سرپرست

12

احمد کیانی

1325

دیپلم

آموزش و پرورش

12/7/59

21/7/59

14/1/61

شهردار

13

سیدحسن رضوانی

-

دیپلم

فرمانداری‌فردوس

11/1/61 استانداری

15/1/61

15/4/62

شهردار

14

محمد حسین نبوی

1299

سواد قدیم

کارمند شهرداری

-

16/4/62

25/12/62

سرپرست

15

عباسعلی قائمی

1335

دیپلم

کارمندشهرداری

1362استانداری

26/12/62

26/1/64

شهردار

16

علیرضا انصاریان

-

دیپلم

-

-

27/1/64

27/3/64

سرپرست

17

علی هوسی

1337

دیپلم

-

1364استانداری

28/3/64

5/6/65

شهردار

18

غلامرضا برهانی

-

دیپلم

-

1365استانداری

6/6/65

11/2/67

شهردار

19

غلامعلی تقوی

-

دیپلم

استانداری‌خراسان

1367استانداری

12/2/67

3/10/69

شهردار

20

علی امیر احمدی

1335

دیپلم

آموزش‌وپرورش

1369استانداری

4/10/69

10/7/72

شهردار

21

حجی حسن شیروی

1341

فوق دیپلم

بخشداری‌بجستان

1372استانداری

11/7/72

31/5/80

شهردار

22

حسین نصیرایی

1336

دیپلم

کارمندشهرداری

-

1/6/80

16/8/80

سرپرست

23

سیدمحمد امینی

1324

فوق دیپلم

شهرداری‌فردوس

1380شورای شهر

17/8/80

8/2/82

شهردار

24

حسین نصیرایی

1334

دیپلم

کارمندشهرداری

-

9/2/82

17/3/82

سرپرست

25

مهدی وحیدی

1348

لیسانس

شهردار قاین

1382شورای شهر

18/3/82

14/5/83

شهردار

26

علی‌اکبرروحبخش

1351

دیپلم

کارمند شهرداری

-

15/5/83

8/8/83

سرپرست

27

علیرضا گیلانی فر

1340

دیپلم

شهرداری مشهد

1383شورای شهر

9/8/83

29/3/84

شهردار

28

رضا فیض آبادی

1336

دیپلم

کارمندشهرداری

-

30/3/84

7/8/84

سرپرست

29

مهدی کیانی

1340

لیسانس

آموزش‌وپرورش

1/60790- 8/8/84استانداری

8/8/84

13/4/86

شهردار

30

حسن سلیمی

1337

فوق دیپلم

آستان قدس رضوی

1/18527- 12/4/86 استانداری

12/4/86

16/11/91

شهردار

31

علی اکبر روحبخش

1352

فوق دیپلم

کارمندشهرداری

 

91/11/17

92/10/27

سرپرست

32

حسین حسین‌پور اول

1354

لیسانس

شهرداری ثامن مشهد

 1/62548- 92/10/26استانداری

92/10/26

93/07/30 

شهردار

33

علی اکبر روحبخش

1352

فوق دیپلم

کارمند شهرداری

 

93/07/30

93/10/26

سرپرست

34 حسین بلالی 1359 لیسانس شهردار نیمبلوک 1/65285- 93/10/26استانداری 93/10/26 تاکنون شهردار
 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شورا : 10005632787200

تلفن ‌های شورای شهر: 05632787002

فکس شورای شهر: 05632787002

پست الکترونیک : shora@boshrooyeh.ir

آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه-ابتدای بلوار قائم (عج)

بازدید امروز5
بازدید دیروز24
بازدید هفته113
بازدید ماه29
کل بازدید145529